Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 17-18.02.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki: w dniu 17.02.2022 r. wydawanie żywności…

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa…

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach publikuje ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Świadczenie usług w…

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 07-08.11.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki: w dniu 07.12.2021 r. wydawanie żywności…

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 18-19.11.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki: w dniu 18.11.2021 r. wydawanie żywności…

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 21-22.10.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki: w dniu 21.10.2021 r. wydawanie żywności…

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (2 ETATY) W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (2 ETATY) W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH p.o.…

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego…

Apel Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach sanitarnych

Informacja o o naborze kandydata do świadczenia usług asystenckich w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje o naborze kandydata do świadczenia usług asystenckich w ramach realizowanego…

Skip to content