Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 21-22.04.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 21.04.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 22.04.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Skip to content