Wydawanie żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Jak uzyskać skierowanie?
Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się lub zadzwonić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach przy ul. Kościuszki1, Tel. 46 854 50 35.
Pracownicy socjalni przyjmują zgłoszenia:
Poniedziałek od godz. 08:00 do godz. 16:00
Wtorek od godz. 08:00 do godz. 17:00
Środa od godz. 08:00 do godz. 16:00
Czwartek od godz. 08:00 do godz. 16:00
Piątek od godz. 08:00 do godz. 15:00

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego które wynosi:
• dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł ( 220 % wynosi 1 542,20 zł)
• dla osoby w rodzinie 528 zł ( 220% wynosi 1 161,60 zł)
Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Wiskitkach jest:
• Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. Plac Wolności 15/7 Wiskitki)
Terminy wydawania żywności będą podawane przez MGOPS Wiskitki w każdym miesiącu.

Skip to content