Klub Seniora

Klub Seniora w Wiskitkach  został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Całkowity koszt realizacji zadania pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te przeznaczono na remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie w  na potrzeby Klubu oraz zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia.

Klub Seniora w Wiskitkach został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Wiskitki. Klub dysponuje 15 miejscami, jest czynny w dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Siedzibą Klubu są pomieszczenia usytuowane   w budynku ośrodka zdrowia w Guzowie. W Klubie znajduje się min. kuchnia, pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno- ruchowych, łazienka z prysznicem i dwie toalety. Pomieszczenia są wyposażone w niezbędny sprzęt do zajęć, sprzęt RTV i AGD, laptop, meble, ponadto pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.  Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior + uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej.

Uroczyste otwarcie pierwszego w naszej gminie Klubu Seniora odbyło się w dniu 11 lutego 2020 w Guzowie

 Wójt Gminy Wiskitki  serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Klubie Senior +.

Skip to content