Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach w partnerstwie z firmą NOWE HORYZONTY, zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej, przygotowuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Zwracamy się z prośba do Mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej diagnozy zjawiska przemocy i odesłanie jej w terminie do 06 stycznia 2024 r.

Link do ankiety: http://badania.corigo.pl/ankieta/1077134/wiskitki-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Dziękujemy za włączenie się w przygotowanie tego ważnego dokumentu.

Skip to content