Wydawanie żywności dla Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

26.10.2023 r. w godz. 14.00 – 16.00

27.10.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

Wiskitki, Plac Wolności 34,
budynek dawnej Szkoły Podstawowej, wejście od strony Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki

Prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie się do M-GOPS w Wiskitkach w celu uzyskania NOWEGO SKIEROWANIA.

Skierowania wydane od czerwca 2023 r. uprawniają do odebrania artykułów spożywczych w październiku 2023 r.

Skip to content