APEL

Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
oraz
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Wiskitki!

Okres jesienno-zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu, zwiększonych opadów atmosferycznych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia
a nawet życia.

Kierujemy do Państwa apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o zgłaszanie przypadków osób, które zamieszkują w trudnych warunkach mieszkaniowych
(nieogrzewane domy, pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB W CHWILACH ZAGROŻENIA.

Informacje, prosimy kierować do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, Plac Wolności 34, osobiście w godzinach pracy M-GOPS ( poniedziałek, środa, czwartek: w godz. 8:00 – 16:00, wtorek; w godz. 8.00 – 17.00 oraz piątek; w godz.: 8.00 -15.00) oraz telefonicznie pod nr tel.: 46 854 50 35

telefon alarmowy 112

Jednocześnie informujemy, iż w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona jest bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna, gdzie można otrzymać informację o placówkach pomocowych, ogrzewalniach i noclegowniach.

tel. 987

Skip to content