Pomagamy Ukrainie w pigułce

Miasto i Gmina Wiskitki od pierwszych dni, kiedy do Polski zaczęła napływać fala uchodźców realizuje zadania związane z pomocą.

 • Koordynatorem działań pomocowych  w Gminie Wiskitki jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dane kontaktowe: tel. +48 46 854 50 35 lub adres e-mail: mgops@mgops-wiskitki.pl
 • Uruchomiono specjalnie dedykowany e-mail: pomagamukrainie@wiskitki.pl gdzie można zgłaszać oferowaną pomoc.
 • Aktualnie uchodźcy nie muszą dodatkowo legalizować swojego pobytu. Przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 roku wystarczającymi dokumentami jest pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną.
 • Mieszkańcy chcący przyjąć uchodźców pod swój dach mogą zgłaszać się do M-GOPS podając liczbę osób jaką mogą gościć. Przyjęcie uchodźców przez osoby prywatne jest dobrowolne. Koszty pomocy prywatnej nie są refinansowane. Na dzień dzisiejszy refundacje kosztów za przyjęcie uchodźców dotyczą tylko podmiotów gospodarczych mogących wystawić fakturę. Wysokość dotacji od Wojewody to 120 zł od osoby za dobę. Wojewoda sfinansuje pobyt uchodźcy, który przekroczył granice polsko-ukraińską w dniu 24 lutego br. lub później.
 • Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego będą przyjmowane do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Należy udać się do szkoły w rejonie w której zamieszkuje dziecko i złożyć wniosek
  o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
 • Wszystkie przychodnie lekarskie na terenie Naszej Gminy jak również pobliski szpital – Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie bezpłatnie udzielają pomocy medycznej. Warunkiem jest okazanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP  lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
 • Osoby wymagające pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej oraz pomocy tłumacza mogą uzyskać w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żyrardowie ul. 1 Maja 60 lub pod numerem telefonu +48 575 854 207 oraz skontaktować się mailowo: pomagamy@irsie.org.pl
 • Osoby, które chcą podjąć naukę języka polskiego mogą skorzystać z lekcji
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 60 po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym +48 46 855 29 25.
 • Dzieci przebywające z opiekunami na terenie Naszej Gminy chcące wspólnie spędzić czas na zajęciach w formie gier i zabaw prowadzonych przez ukraińskie animatorki mogą skorzystać w przedszkolu Zielony Ogródek, który współpracuje z PCPR w Żyrardowie. Zapisy telefonicznie: +48 46 855 29 25.
 • Osoby chętne do podjęcia legalnej pracy mogą zapoznać się ze stroną internetową oferty.praca.gov.pl
 • W dniach 28 luty – 4 marca w godzinach 8.00 – 19.00 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wiskitkach prowadzona była zbiórka żywności z długim terminem przydatności, środków higienicznych, wody, docierały również koce, ubrania, leki, a także zabawki i słodycze dla dzieci. Zebrany asortyment  będzie przekazywany dla osób z Ukrainy, które przebywają na terenie Naszej Gminy. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i wymagają wsparcia proszone są o kontakt z M-GOPS w Wiskitkach. Kontaktując się z Nami prosimy o określenie potrzeb w jakiej ilości jest ona niezbędna i dla ilu osób.
 • Zbiórka prowadzona będzie nadal w godzinach pracy Urzędu po uprzednim kontakcie telefonicznym z M-GOPS.
 • W dalszym ciągu czekamy na specustawę, która pozwoli nam rozwiązać kwestie dotyczące m.in. udzielania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zatrudniania.
Skip to content