Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID–19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym pełnione są dyżury pod wskazanym na platformie numerem telefonu, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Skip to content