Wydawanie żywności dla Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

Wydawanie żywności dla Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

24.07.2023 r. w godz. 14.00 – 16.00

25.07.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

Miejsce: Wiskitki, Plac Wolności 34,
budynek dawnej Szkoły Podstawowej, wejście
od strony Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że trawa wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Skierowania wydane w czerwcu 2023 r. uprawniają do odebrania artykułów spożywczych w lipcu 2023 r.

Skip to content