Wydawanie żywności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 19 – 20 kwietnia  2021r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki. w dniu 19.04.2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 09:30 do 12:30 w dniu 20.04.2021r.  wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 15:00 do 18:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Skip to content