Wydawanie żywności

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 22 – 23 luty 2021r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

  • w dniu 22.02.2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30
  • w dniu 23.02.2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 15:00 do 18:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca
może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Skip to content