Organizacja Ośrodka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

Anna Wiśniewska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach

tel. 46 854 50 42, pokój nr 4
a.wisniewska@mgops-wiskitki.pl

KSIĘGOWOŚĆ I ADMINISTRACJA

Aleksandra Gołyńska – Główna Księgowa

tel. 46 854 50 42,  pokój nr 4
a.golynska@mgops-wiskitki.pl

Ewa Skrońska – Starszy Inspektor

tel. 46 854 50 42,  pokój nr 4
e.skronska@mgops-wiskitki.pl

Edyta Orężak – Podinspektor

tel. 46 854 50 42 pokój nr 4
e.orezak@mgops-wiskitki.pl

POMOC SPOŁECZNA

PRACOWNICY SOCJALNI:

Agnieszka Szklarczyk –  Pracownik Socjalny:

tel. 46 854 50 35, pokój nr 4
a.szklarczyk@mgops-wiskitki.pl

rejon: Nowe Kozłowice, Nowy Drzewicz, Kamionka, Guzów, Guzów Osada, Franciszków

Agnieszka Stefanowska  – Pracownik Socjalny:

tel. 46 854 50 35, pokój nr 4
a.stefanowska@mgops-wiskitki.pl

rejon: Babskie Budy, Czerwona Niwa, Czerwona Niwa Parcel, Łubno, Prościeniec, Miedniewice, Nowa Wieś, Tomaszew, Różanów, Starowiskitki, Starowiskitki Parcel, Wola Miedniewska, Aleksandrów, Antoniew

Marzena Sujkowska – Starszy Pracownik Socjalny:

tel. 46 854 50 35, pokój nr 4
m.sujkowska@mgops-wiskitki.pl

rejon: Wiskitki, Cyganka, Duninopol, Feliksów, Janówek, Morgi, Nowy Oryszew, Oryszew Osada, Podbuszyce, Podoryszew, Stara Wieś, Sokule

Paulina Rybicka –  Pracownik Socjalny:

tel. 46 854 50 35, pokój nr 4
p.rybicka@mgops-wiskitki.pl

rejon: Jesionka, Józefów, Smolarnia, Hipolitów, Stare Kozłowice, Popielarnia, Działki, Stary Drzewicz

Aldona Marcinkowska –  Pracownik Socjalny:

tel. 46 854 50 35, pokój nr 4
a.marcinkowska@mgops-wiskitki.pl

usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, opiekun os. niepełnosprawnej,
„GKRPAiN”,”ZI”

Barbara Świder – Asystent Rodziny

tel. 46 854 50 35, pokój nr 4
b.swider@mgops-wiskitki.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALMENTACYJNY

Monika Berdecka – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

tel. 46 854 50 29, pokój nr 5
m.berdecka@mgops-wiskitki.pl

Magdalena Polińska – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny

tel. 46 854 50 29, pokój nr 5
m.polinska@mgops-wiskitki.pl

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (program Rodzina 500+)

Anna Bujnowska – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

tel. 46 854 50 34, pokój nr 4
a.bujnowska@mgops-wiskitki.pl

Łukasz Arciszewski – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

tel. 46 854 50 34, pokój nr 4
l.arciszewski@mgops-wiskitki.pl

Skip to content