Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła uległ zmianie.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (innych niż węgiel) można składać do 30 listopada 2022r. osobiście lub przez internet (e-puap). Zawarta informacja i wniosek skierowany  jest wyłącznie do osób, które wykorzystują inne źródła ciepła niż węgiel – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy, inne rodzaje biomasy.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia; piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;

2.  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

3. kocioł olejowy,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Skip to content