Nowy wniosek o przyznanie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Wniosek zawiera nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania. Mowa o okresie, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie. W nowym formularzu można rozliczyć czas goszczenia uchodźców od 1 lipca br. do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z przepisami wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie i można je otrzymać  za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce.

W szczególnych przypadkach pieniądze mogą być wypłacane za okres dłuższy niż 120 dni. Możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia dotyczy :

  • osób niepełnosprawnych,
  • kobiet po 60. roku życia lub mężczyzn po 65. roku życia,
  • kobiet w ciąży,
  • osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia,
  • osób samotnie sprawujących opiekę na terytorium RP nad co najmniej trojgiem dzieci,  
  • małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

Świadczenie 40 zł jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Świadczenie jest wypłacane z dołu. Wypłata pieniędzy uzależniona jest od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Skip to content