Informacja o składaniu wniosku na okres 2022/2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2022/2023 można składać:

od 1 lipca 2022 roku w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia);
od 1 sierpnia 2022 roku w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Ośrodka,  Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę). Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

Skip to content