Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 21-22 lipiec 2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

w dniu 21.07.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30
w dniu 22.07.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,
( miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Skip to content