ZUS Dla Seniora

Z okazji obchodów Dnia Seniora Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów opublikował internetowe wydanie czasopisma „ZUS dla Seniora”.

Znajdą w nim Państwo artykuły o rehabilitacji leczniczej i szczególnych wymaganiach z powodu COVID-19 oraz o zasadach dorabiania do emerytury lub renty. Szczególnie polecamy zapoznanie się z informacjami o e-usługach w służbie zdrowia i możliwości złożenia elektronicznego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. Warto też przeczytać artykuły o prawie do leczenia bólu, o demencji, aby pomóc sobie i bliskim oraz o tym, jak uchronić się przed oszustami.

Na łamach czasopisma partnerzy „Dnia Seniora” – Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chcą przekazać Państwu pozostałe ważne informacje.

Gazetka „ZUS dla Seniora”

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/czasopisma/zus-dla-seniora

Skip to content