Zespół interdyscyplinarny

Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2012 roku powołano Zespół Interdyscyplinarny w Wiskitkach.

Aktualnie na mocy Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 21.01.2020 roku Zespół pracuje w składzie:

  1. Jolanta Jachimek – lekarz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna Filia nr 4 w Wiskitkach
  1. Grażyna Mendygrał – pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyna Rodzinna Filia nr 4 w Wiskitkach
  2. Krystyna Kowalska – pedagog Szkoły Podstawowej  w Wiskitkach
  3. Agnieszka Szymańska – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach
  4. Agnieszka Stępska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
  5. Mariusz Zaremba –  zawodowy kurator Sądu Rejonowego w Żyrardowie
  6. Robert Skomiał  – kierownik Posterunku Policji w Wiskitkach
Skip to content