Wydawanie żywności

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 25 – 26 stycznia 2021r. w godz. 9:30-12:30 będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

  • w dniu 25.01.2021r. wydawanie żywności dla osób z nazwiskiem od A do J włącznie
  • w dniu 26.01.2021r. wydawanie żywności dla osób z nazwiskiem od K do Ż włącznie

Żywność wydawana jest osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.
Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ. Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Skip to content