Wydawanie żywności

Wydawanie żywności dla Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki,

27.09.2023 r. w godz. 14.00 – 16.00

28.09.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

Wiskitki, Plac Wolności 34, budynek dawnej Szkoły Podstawowej, wejście od strony Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki

Prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie się do M-GOPS w Wiskitkach w celu uzyskania NOWEGO SKIEROWANIA.

Skierowania wydane w czerwcu 2023 r. uprawniają do odebrania artykułów spożywczych we wrześniu 2023 r.

Skip to content