WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.
Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie m.in. opłat za prąd i ogrzewanie.
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać:

 • papierowo,
 • elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dokument w formie papierowej można złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki tel. 46 854 50 34 lub 46 854 50 29
Wniosek powinien być złożony w dowolnym terminie, maksymalnie
do 31 października 2022r.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.
O dodatek mogą się starać osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2 100 zł (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego) lub 1 500 zł (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego). Wysokości dodatków wyglądają następująco:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 • Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
  Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:
  – wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,
  – materiały informacyjne
  – informacja o infolinii dla gmin, którą uruchamiamy 4 stycznia br.
  Wniosek o dodatek osłonowy

Skip to content