Ważna informacja dotycząca świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy !

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje o niezwłocznym składaniu wniosków o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie po opuszczeniu lokali mieszkalnych obywateli Ukrainy.
W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
Uregulowany został termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.

Termin do złożenia wniosku → miesiąc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skip to content