Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України)

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Na wizytę zabierz ze sobą:

  • paszport 
  • akt urodzenia dzieci
  • PESEL
  • numer konta bankowego 

Wnioski przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach,
ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
46 854 50 35

Skip to content