Informacja GKRPA w Wiskitkach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach uprzejmie informuje, że zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wiskitki prowadzi dyżury dla mieszkańców gminy.

 Komisja  pełni dyżury w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, wg ustalonego harmonogramu.

Dyżury te są przeznaczone dla osób chcących uzyskać informacje na temat zakresu wsparcia i pomocy świadczonej przez GKRPA. Osoby mogą zgłosić problem rodzinny, poradzić się w trudnych sprawach rodzinnych dot. nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych środków psychoaktywnych, ryzykownych zachowań, uzależnień behawioralnych (od zachowań, np. hazard) lub stosowania przemocy. Udział w rozmowie daje możliwość zapoznania się ze sposobem rozwiązywania przez Komisję problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych zarówno przez osoby uzależnione, jak i przez ich rodziny.

Ponadto w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00 można skonsultować się z psychologiem. Aby skorzystać z wizyty u psychologa, należy uprzednio zapisać się u pracowników socjalnych na wyznaczony termin pod tel. 46 854 50 35.

 ZAPRASZAMY

Skip to content