Zamówienie publiczne: „Świadczenie usług w zakresie udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie opisanym w art. 138o ustawy…

Przetarg z dnia 17 marca 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach działając jako Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo…

Przetarg z dnia 03 marca 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach działając jako Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia…

Skip to content