Informacja ws. programu „Dobry Start”

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 17 – 18 czerwiec 2021r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy w…

Wydawanie żywności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa W dniach 19 – 20 kwietnia  2021r. będzie wydawana żywność…

Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 21 – 22 września  2020r. w godz. 9:30-12:30…

Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 18 – 19 czerwca  2020r. w godz. 9:30-12:30…

Informacja GKRPA w Wiskitkach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach uprzejmie informuje, że zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i…

Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 25 – 26 maja  2020r. w godz. 9:30-12:30…

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym i Świadczeniach Rodzinnych

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  i …

Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia…

Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 22 – 23 kwietnia  2020r. będzie wydawana żywność…

Centrum Informacji dla Seniorów

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej podjął wyzwanie i zbudował platformę ABCsenior.com, jako podstawowe Centrum Informacji dla Seniorów.…

Skip to content